Câu hỏi của bạn đọc  có nội dung:
Gia đình tôi có mảnh đất hơn 500m2 do ông bà để lại, là đất hỗn hợp đất ở và đất trồng cây lâu năm tại quận 8, TP.HCM. Hiện tại, tôi muốn bán khoảng 200m2 nhưng vướng Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, đất nông nghiệp khi tách thửa thì thửa mới và thửa cũ phải đảm bảo diện tích tối thiểu 500m2.

Xin hỏi, tôi có thể chuyển đổi sang mục đích thổ cư và làm Thủ tục tách thửa cho 200m2 muốn bán này không? Mong nhận được tư vấn của luật sư. Xin cảm ơn.

nhanaibox@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013 thì căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất diện tích đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư của bạn là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 57, Luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư bạn phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Bạn nên trực tiếp liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để nơi đây căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đang có hiệu lực tại địa phương để xem xét. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền sau khi được cấp Giấy chứng nhận thì bạn mới có thể tiến hành tách thửa.

Trường hợp bạn được phép chuyển mục đích sử dụng đất thành 1 thửa đất thổ cư theo Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa:

Điều 5. Quy định về tách thửa các loại đất

1. Tách thửa đất ở:

b) Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới) như sau:

Khu vực 1 gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú, thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.

Nếu chuyển mục đích sang đất ở, khi thực hiện tách thửa đất ở mà diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét  ở quận 8 thì bạn có thể đề nghị tách thửa nếu được chuyển mục đích sang đất ở.

0986.993.748