CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

Quận huyện: Hà Nội

Giá: 4.500.000 đ

Diện tích: 35m2

Hotline tư vấn: 0986.993.748
CHO THUÊ TÒA NHÀ  MP CẦU GIẤY

CHO THUÊ TÒA NHÀ MP CẦU GIẤY

Quận huyện: Hà Nội

Giá: 4.000.000.000 đ

Diện tích: 272m2

Hotline tư vấn: 0986.993.748
CHO THUÊ HƠN 500 HỘ THẢO ĐIỀN

CHO THUÊ HƠN 500 HỘ THẢO ĐIỀN

Quận huyện: Hà Nội

Giá: 2.000.000.000 đ

Diện tích: 40m2

Hotline tư vấn: 0986.993.748
CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ KHÁNH HỘ 2, 2PN, DTN

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ CĂN HỘ KHÁNH HỘ 2, 2PN, DTN

Quận huyện: Bình Thuận

Giá: 10.000.000 đ

Diện tích: 35m2

Hotline tư vấn: 0986.993.748
ĐÀ NẴNG CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ TẠI TIME APARTMENT ĐƯỜNG THI SÁCH

ĐÀ NẴNG CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ TẠI TIME APARTMENT ĐƯỜNG THI SÁCH

Quận huyện: Hồ Ch íMinh

Giá: 3.000.000.000 đ

Diện tích: 53M²

Hotline tư vấn: 0986.993.748
1

0986.993.748