Gia đình tôi có nhận đất giao khoán từ một công ty trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình canh tác, tôi có xây một kho rộng 3x4m, xây bằng gạch và lợp mái tôn chứa nông cụ, nông sản trên khu đất này.

Tôi được biết bên nhận khoán có thể xây dựng lán, trại tạm phục vụ nhu cầu sản xuất, vậy nhưng trong hợp đồng ký với công ty lại không đề cập quy định này.

Xin hỏi, việc xây dựng như trên của gia đình tôi có đúng không, có quy định nào về diện tích, kiểu cách cho trại tạm không?

 

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk trả lời bạn như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 4/1/1995 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp Nhà nước có nêu quy định: “Bên khoán được làm lán trại để bảo vệ sản xuất, cất giữ dụng cụ, vật tư sản xuất;…”.

Đối chiếu với trường hợp của gia đình ông Hồ Văn Công: ông có xây dựng 1 lán trại nhỏ với diện tích 12 m2 (3 x 4m), bằng vật liệu gạch xây và mái lợp tôn làm nơi cất giữ nông cụ, vật tư sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên khuôn viên đất giao khoán là phù hợp với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 01/NĐ-CP.

0986.993.748