Tôi có thắc mắc mong luật sư giải đáp giúp. Xin hỏi, đất 10% là gì? Và có được xây dựng nhà ở trên đất 10% không? Xin cảm ơn.

Hình minh họa

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, đất 10% là tên thường gọi của loại đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp. Loại đất này có nguồn gốc từ chính sách bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi việc làm khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành trước đây.

Cụ thể, khi bị thu hồi đất ở mà phải tái định cư hoặc bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp trên 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được bồi thường bằng đất thì cá nhân, hộ gia đình được giao đất có thu tiền sử dụng đất tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp.

Ngay từ bản chất có thể thấy loại đất này có mục đích sử dụng là để làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh nên nếu chỉ xây nhà để ở thôi thì sẽ không phù hợp với các quy định liên quan đến loại đất này. Tuy nhiên thông thường để hướng dẫn chi tiết việc giao và xử lý các vấn đề liên quan đến loại đất này UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vẫn sẽ ban hành quyết định để cụ thể.

Như tại Hà Nội, đối với đất 10% nói trên, hộ gia đình, cá nhân sẽ được sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, không phải nộp tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá đất ở.

Như vậy nếu khi có nhu cầu xây dựng nhà ở trên đất 10% hộ gia đình, cá nhân có thể làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất hẳn sang đất ở để có thể xây dựng nhà theo đúng quy định của pháp luật.

0986.993.748