Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) vừa trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, Becamex IDC có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 10.125 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng trong năm 2019, 2020. Việc tăng gấp đôi vốn điều lệ nhằm mục đích tái cấu trúc để thanh toán các khoản vay và huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư của Becamex IDC.

heo kế hoạch, giai đoạn một sẽ phát hành 22,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, dự kiến sau phát hành vốn điều lệ sẽ tăng lên 10.350 tỷ đồng. Giai đoạn hai, phát hành 207 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 12.420 tỷ đồng. Giai đoạn ba phát hành 785 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ sẽ tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng.

Được biết, báo cáo tài chính năm 2018,  Becamex IDC công bố tổng doanh thu 2018 đạt 8.625 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần đạt 6.508 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 2.590 tỷ đồng và 2.346 tỷ đồng, gấp hơn 4,1 lần kế hoạch cả năm.

Trước đó, cuối năm 2017 trong lần IPO, cổ phiếu của doanh nghiệp này “ế nặng” khi thông báo bán hơn 311,2 triệu cổ phiếu nhưng chỉ bán được 6,1% trong số này.

Đến nay, vốn điều lệ của Becamex IDC là 10.125 tỷ đồng, giảm 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ so với phương án cổ phần hóa được Thủ tướng phê duyệt là 13.170 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 51% cổ phần.

Việc tăng vốn điều lệ lần này, “ông trùm” bất động sản ở Bình Dương muốn tiếp tục đầu tư vào các dự án bất động sản như KCN Bàu Bàng mở rộng, KCN Cây Trường, Tổ hợp Văn phòng – Dịch vụ - Thương mại Becamex tại thành phố mới Bình Dương và khu phố thương mại Lê Lợi – Thành phố mới.

Tin tức liên quan

0986.993.748